Pannon-Kogen Plusz Kft.ALFA-NOVA Bioenergia Kft.

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat tartalomjegyzék

  Előszó4. oldal
1.A társaság adatai
4. oldal
1.1
A társaság tevékenysége
4. oldal
1.2.
A társaság székhelye
5. oldal
1.3.
A társaság szervezete
5. oldal
2.
Üzletszabályzat tárgya és hatálya
5. oldal
3.
Fogalom meghatározások
6. oldal
4.
Ügyfélszolgálati tevékenység
6. oldal
4.1.
Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás
7. oldal
4.1.1.
Előzetes tájékoztatás
7. oldal
4.1.2.
Igénybejelentés a felhasználó részéről
7. oldal
4.1.3.
Tájékoztatás a szolgáltató részéről
8. oldal
4.2.
Távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés
8. oldal
4.2.1.
Szerződés tervezet készítése, szerződéskötés
9. oldal
4.2.2.
Általános közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei
10. oldal
4.2.3.
Egyedi közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei
11. oldal
4.2.4.
A szerződés időbeli hatálya és módosítása
11. oldal
4.2.5.
Díjfizetői megállapodás
11. oldal
4.2.6.
Díjfizetői kötelezettség átvállalása
11. oldal
4.3.
A közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetei
12. oldal
4.3.1.
Szerződés felmondás a felhasználó részéről
12. oldal
4.3.2.
Szerződés felmondás a szolgáltató részéről
12. oldal
4.4.
Szerződésszegés és következményei
13. oldal
4.4.1.
Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről
13. oldal
4.4.2.
Szerződésszegés a felhasználó, illetve díjfizető részéről
14. oldal
4.5.
Panaszok, reklamációk ügyintézési rendje
15. oldal
4.5.1.
Általános előírások
15. oldal
4.5.2.
Kifogás a számla ellen
16. oldal
4.5.3.
Kifogás az elszámolás alapját képező mérővel szemben, és elszámolás hibás mérés esetén
16. oldal
4.5.4.
Minőségi reklamáció
17. oldal
4.5.5.
Központi diszpécser szolgálat ügyintézési rendje
17. oldal
4.5.6.
Ügyfélszolgálati iroda ügyintézési rendje
19. oldal
4.5.7.
Központi titkárság ügyintézési rendje
19. oldal
4.5.8.
Szolnoki Területi Igazgatóság titkárság ügyintézési rendje20. oldal
4.5.9.
A panaszok felvételével, ügyintézésével kapcsolatos követelmények
20. oldal
4.5.10.
Panaszbejelentésre vonatkozó jogorvoslati lehetőségek
21. oldal
4.5.11.
Kapcsolat a fogyasztóvédelmi szervekkel és a helyi fogyasztói érdekképviseletekkel
23. oldal
5.
Díjképzés, díjalkalmazás, hátralékkezelés
23. oldal
5.1.
Lakossági felhasználók és különkezelt intézmények távhőszolgáltatási díjának megállapítása
23. oldal
5.2.
Egyéb felhasználók távhőszolgáltatási díjának megállapítása
24. oldal
5.3.
Díjalkalmazás feltételei
24. oldal
5.4.
Költségviselési terv
24. oldal
5.5.
Fűtési hőfogyasztás megosztása és elszámolása
24. oldal
5.6.
Használati melegvíz fogyasztás elszámolása
24. oldal
5.7.
A szolgáltatott távhő értékének számlázása, elszámolása
25. oldal
5.7.1
A szolgáltatás felfüggesztésének/korlátozásának időszakára történő számlázás
25. oldal
5.8.
Távhőszolgáltatási közüzemi jogviszonyból eredő követelések faktorálása
25. oldal
5.9.
GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati tevékenység
25. oldal
5.10.
A számlák pénzügyi rendezése, inkasszálás rendje
26. oldal
5.11.
Fizetési határidő
26. oldal
5.12.
Késedelmes fizetés esetén alkalmazott inézkedések
26. oldal
5.12.1.
Faktorált követelések
26. oldal
5.12.2.
Nem faktorált követelések
26. oldal
5.13.
Fizetési hátralékok megfizetése
27. oldal
5.14.
Az ingatlan tulajdonos helytállási kötelezettsége
27. oldal
5.15.
Szolgáltatói díjvisszafizetések elszámolásának módozatai
27. oldal
6.
Hőfogyasztás mérők, használati melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése, cseréje28. oldal
6.1.
Hőfogyasztás mérők leolvasása, ellenőrzése
29. oldal
6.1.1.
Hőfogyasztás mérők cseréje
29. oldal
6.2.
Használati melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése, cseréje
30. oldal
6.2.1.
Használati melegvízmérők cseréje
30. oldal
7.
Az ALFA-NOVA Kft. minőségirányítási rendszere
31. oldal
8.
Energiagazdálkodás, energiatakarékosság
31. oldal
9.
Környezetvédelem
32. oldal

Mellékletek jegyzéke
33. oldal

A teljes üzletszabályzat letölthető a kapcsolódó dokumentumoknál a lap alján.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Üzletszabályzat (2018.01.01-től Szolnok).pdf
Általános szerződési feltételek (2019.01.01-től).pdf
Árképzési szabályzat (2018.01.31-től Szolnok).pdf
Árképzési szabályzat (2017.01.01-től Szolnok).pdf
Árképzési szabályzat (2016.01.01.-től Szolnok).pdf