Pannon-Kogen Plusz Kft.ALFA-NOVA Bioenergia Kft.

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat tartalomjegyzék

  Előszó4. oldal
1.A társaság adatai
4. oldal
1.1
A társaság tevékenysége
4. oldal
1.2.
A társaság székhelye
5. oldal
1.3.
A társaság szervezete
5. oldal
2.
Üzletszabályzat tárgya és hatálya
5. oldal
3.
Fogalom meghatározások
6. oldal
4.
Ügyfélszolgálati tevékenység
6. oldal
4.1.
Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás
7. oldal
4.1.1.
Előzetes tájékoztatás
7. oldal
4.1.2.
Igénybejelentés a felhasználó részéről
7. oldal
4.1.3.
Tájékoztatás a szolgáltató részéről
8. oldal
4.2.
Távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés
8. oldal
4.2.1.
Szerződés tervezet készítése, szerződéskötés
9. oldal
4.2.2.
Általános közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei
9. oldal
4.2.3.
Egyedi közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei
10. oldal
4.2.4.
A szerződés időbeli hatálya és módosítása
10. oldal
4.2.5.
Díjfizetői megállapodás
11. oldal
4.2.6.
Díjfizetői kötelezettség átvállalása
11. oldal
4.3.
A közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetei
12. oldal
4.3.1.
Szerződés felmondás a felhasználó részéről
12. oldal
4.3.2.
Szerződés felmondás a szolgáltató részéről
12. oldal
4.4.
Szerződésszegés és következményei
12. oldal
4.4.1.
Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről
12. oldal
4.4.2.
Szerződésszegés a felhasználó, illetve díjfizető részéről
13. oldal
4.5.
Panaszok, reklamációk ügyintézési rendje
15. oldal
4.5.1.
Általános előírások
15. oldal
4.5.2.
Kifogás a számla ellen
16. oldal
4.5.3.
Kifogás az elszámolás alapját képező mérővel szemben, és elszámolás hibás mérés esetén
16. oldal
4.5.4.
Minőségi reklamáció
17. oldal
4.5.5.
Központi diszpécser szolgálat ügyintézési rendje
17. oldal
4.5.6.
Ügyfélszolgálati iroda ügyintézési rendje
18. oldal
4.5.7.
Központi titkárság ügyintézési rendje
19. oldal
4.5.8.
Szolnoki Területi Igazgatóság titkárság ügyintézési rendje19. oldal
4.5.9.
A panaszok felvételével, ügyintézésével kapcsolatos követelmények
20. oldal
4.5.10.
Panaszbejelentésre vonatkozó jogorvoslati lehetőségek
21. oldal
4.5.11.
Kapcsolat a fogyasztóvédelmi szervekkel és a helyi fogyasztói érdekképviseletekkel
22. oldal
5.
Díjképzés, díjalkalmazás, hátralékkezelés
23. oldal
5.1.
Lakossági felhasználók és különkezelt intézmények távhőszolgáltatási díjának megállapítása
23. oldal
5.2.
Egyéb felhasználók távhőszolgáltatási díjának megállapítása
23. oldal
5.3.
Díjalkalmazás feltételei
23. oldal
5.4.
Költségviselési terv
23. oldal
5.5.
Fűtési hőfogyasztás megosztása és elszámolása
23. oldal
5.6.
Használati melegvíz fogyasztás elszámolása
24. oldal
5.7.
A szolgáltatott távhő értékének számlázása, elszámolása
24. oldal
5.8.
Távhőszolgáltatási közüzemi jogviszonyból eredő követelések faktorálása
24. oldal
5.9.
GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati tevékenység
24. oldal
5.10.
A számlák pénzügyi rendezése, inkasszálás rendje
25. oldal
5.11.
Fizetési határidő
25. oldal
5.12.
Késedelmes fizetés esetén alkalmazott inézkedések
25. oldal
5.12.1.
Faktorált követelések
25. oldal
5.12.2.
Nem faktorált követelések
25. oldal
5.13.
Fizetési hátralékok megfizetése
26. oldal
5.14.
Az ingatlan tulajdonos helytállási kötelezettsége
26. oldal
5.15.
Szolgáltatói díjvisszafizetések elszámolásának módozatai
26. oldal
6.
Hőfogyasztás mérők, használati melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése, cseréje27. oldal
6.1.
Hőfogyasztás mérők leolvasása, ellenőrzése
28. oldal
6.1.1.
Hőfogyasztás mérők cseréje
29. oldal
6.2.
Használati melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése, cseréje
29. oldal
6.2.1.
Használati melegvízmérők cseréje
29. oldal
7.
Az ALFA-NOVA Kft. minőségirányítási rendszere
30. oldal
8.
Energiagazdálkodás, energiatakarékosság
30. oldal
9.
Környezetvédelem
31. oldal

Mellékletek jegyzéke
32. oldal

A teljes üzletszabályzat letölthető a kapcsolódó dokumentumoknál a lap alján.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

uzletszabalyzat.pdf
Árképzési szabályzat (2017.01.01-től Szolnok).pdf
Árképzési szabályzat (2016.01.01.-től Szolnok).pdf
Árképzési szabályzat (2014.01.01 Szolnok).pdf
Árképzési szabályzat.pdf (Árképzési szabályzat - Szolnok (2013.12.31-ig))