Pannon-Kogen Plusz Kft.ALFA-NOVA Bioenergia Kft.

Aktualitások

2014. március 13.
Tájékoztató az engedményezésről (faktorálásról)
Tisztelt Fogyasztóink! A GLOBAL Faktor Zrt. az ALFA-NOVA Kft-vel kötött megállapodás alapján havonta folyamatosan megvásárolja az ALFA-NOVA Kft. ügyfeleivel szembeni követelésállományát vagy annak egy részét,

ezzel egyidejűleg átveszi a követelésekkel kapcsolatos teljes körű adminisztrációt, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a követelések behajtása érdekében. A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint – összhangban a Polgári Törvénykönyv előírásaival – az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép, egyúttal átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

A követelésvásárlásról (engedményezésről) az ALFA-NOVA Kft. a számla kibocsátással egyidejűleg (a számlán feltüntetett szövegezéssel) értesíti Fogyasztóit. Az értesítés kézhezvételét követően a Fogyasztók kizárólagosan a GLOBAL Faktor Zrt. javára teljesíthetnek  és a számlák ellenértékének beszedésére kizárólagosan a GLOBAL Faktor Zrt. jogosult.

Fentiekből adódóan a továbbiakban a követelésekre vonatkozóan a GLOBAL Faktor Zrt. lép jogviszonyba az érintett Fogyasztókkal.

A megvásárolt követelésekkel kapcsolatos adatok kezelését a GLOBAL Faktor Zrt. a követelés jogosultjaként, törvényi felhatalmazás alapján - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően  az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával -   adatkezelőként látja el.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy adataikat adatkezelés céljából a GLOBAL Faktor Zrt. részére - mint a követelés új jogosultja részére – átadtuk (A  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45.§ (1) bekezdése). A megvásárolt követelésekkel kapcsolatos adatok kezelését – a követelés jogosultjaként - törvényi felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a továbbiakban a GLOBAL Faktor Zrt. adatkezelőként látja el.

(GLOBAL Faktor Zrt. Adatvédelmi Szabályzata)