Pannon-Kogen Plusz Kft.ALFA-NOVA Bioenergia Kft.

Aktualitások

2015. április 10.
Közlemény
Tájékoztatás az ALFA-NOVA Kft. távhőszolgáltatói működési engedélyének visszavonása tárgyában a sajtóban megjelent hírekre

Tisztelt Fogyasztóink!

Az ALFA-NOVA Kft. távhőszolgáltatói működési engedélyének visszavonása tárgyában a sajtóban megjelent hírekre reagálva az alábbi tájékoztatást adjuk:

A társaságunkat ellátó földgázkereskedő a földgáz piacon bekövetkezett változások miatt a vállalt szerződéses feltételek mellett nem tudott eleget tenni vállalt kötelezettségeinek, ezért 2014. október 31. időponttal ellehetetlenülés miatt felmondta a gázellátási szerződésünket. Tekintettel a szerződés felmondását követően rendelkezésünkre álló idő rövidségére új szerződés megkötésére nem volt lehetőségünk, ezért a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalnál kezdeményeztük földgázkereskedő kijelölését. A hivatal 2014. november 01-től 2015. április 15-ig terjedő időszakra több ütemben a Magyar Földgázkereskedő Zrt-t jelölte ki társaságunk földgázellátására.

A kijelölés eltelt időszaka alatt részben a Hivatal felszólításának eleget téve, részben saját kezdeményezésre három alkalommal hirdettünk földgáz kereskedelmi tendert, melyre minden engedéllyel rendelkező földgázkereskedőt meghívtunk. Az értékelések során sajnálattal állapítottuk meg, hogy az országos energiaellátásból jelentősebb részt biztosító energiakereskedők egy kivétellel még ajánlattétellel sem vettek részt a tendereken. A beérkezett ajánlatok esetében pedig olyan mértékű bankgarancia igényt határoztak meg, amely egyrészt eltér az energiapiaci gyakorlatban alkalmazottaktól, másrészt a hatóságilag rögzített szolgáltatási díjakban nem érvényesíthető - tehát a árbevételünkkel nem ellentételezhető - költséget eredményezett volna.

Tekintettel arra, hogy a kiírások tartalmilag megfeleltek a hatályos jogszabályi előírásoknak,  a MEKH távhőszolgáltató- és termelő szektor szereplőinek gázbeszerzésére adott 1/2013. számú ajánlásának, továbbá a hasonló földgázfogyasztók esetében alkalmazott szerződéses feltételeknek, álláspontunk szerint a tenderek eredménytelenségének okaként a közműszektor működésének folyamatban lévő átalakításához köthető bizonytalanság definiálható. Álláspontunkat alátámasztja az a tény is, hogy az első tender kiírásra több jelentős piaci szereplő a távhőszektor bizonytalanságára való hivatkozással nem tett ajánlatot.

Nyilatkozunk, hogy az eljárások során az ellátási kötelezettségünk teljesítése érdekében mindenben eleget tettünk a tenderek eredményes lefolytatásához szükséges kötelezettségeinknek. Társaságunk a tenderek tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatta  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, továbbá az eredményes pályáztatás érdekében kezdeményezte a Hivatal 1/2013. számú ajánlásának felülvizsgálatát és módosítását.  A Hivatal részéről a tenderek lefolytatásával kapcsolatosan formai, vagy tartalmi hiányosságot feltáró észrevétel azonban nem érkezett.

Társaságunk vezetése a bemutatott előzmények tapasztalatait értékelve a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos működtetése érdekében a kijelölési időszak leteltének időpontjától (2015. április 16-tól) sikeresen kiválasztotta az új földgázszállítót és vele szerződést kötött. Fentiek miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól újabb időszakra szóló kijelölést nem igényeltünk.

Az új földgázszállító kiválasztásáról és a földgázértékesítési szerződés megkötéséről Szekszárd és Szolnok Megyei Jogú Városok polgármestereit 2015. február hónapban-, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt 2015. április hónapban írásban tájékoztattuk.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a fenti körülmények ellenére több alkalommal megkereste a két település önkormányzatát azzal a kezdeményezéssel, hogy földgázellátásra vonatkozó szerződés hiányára való hivatkozással mondják fel a városi távhőszolgáltatás üzemeltetésére kötött hosszútávú szerződéseket és az ALFA-NOVA Kft. helyett kezdeményezzék új távhőszolgáltató kijelölését. Tekintettel a megkeresések megalapozatlanságára társaságunk levélben kért magyarázatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökétől. Tekintettel az ügy súlyára Tisztelt Fogyasztóink hiteles tájékoztatás érdekében mellékelten csatoljuk a hivatkozott levelünket.

Nyilatkozunk, hogy a földgázellátás folyamatos biztosítása révén a Szekszárd és Szolnok városi távhőellátás működését veszélyeztető körülmény nem áll fenn, továbbá az ALFA-NOVA Kft. mindenben eleget tett és eleget tesz a Szekszárd és a Szolnok városi távhőrendszerek üzemeltetésére az érintett Önkormányzatokkal kötött hosszútávú szerződésekben és a városi távhőrendszerek üzemeltetésére kapott távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedélyekben foglalt kötelezettségeinek.

 

Dunaújváros, 2015. április 09.                 


Horváth István

ügyvezető igazgató

Kapcsolódó dokumentumok:

MEKH figyelemfelhívás 15 04 08.pdf (MEKH figyelemfelhívás)