Pannon-Kogen Plusz Kft.ALFA-NOVA Bioenergia Kft.

Aktualitások

2015. augusztus 19.
Közlemény
Tájékoztatás a Szekszárd városi távhőrendszerek bérüzemeltetési szerződésének felmondásáról megjelent hírekre
Tisztelt Szekszárdi Fogyasztóink!
 
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. augusztus 18-án megküldte társaságunk részére a Szekszárd város távhőrendszerének bérüzemeltetésbe adásáról szóló, 1999. július 15-én kelt vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetéséről szóló levelét, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2015 (VIII.18.) számú határozatát.
 
Tekintettel arra, hogy a Szekszárd városi távhőrendszerek és távhőellátás üzemeltetésére jelenleg kizárólag az ALFA-NOVA Kft. rendelkezik a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4.§(1) a) pontjában foglaltak szerinti távhőtermelői- és távhő-szolgáltatói működési engedéllyel, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2015 (VIII.18.) számú határozatával, melyben egyoldalúan és önkényesen elvonta a távhő közművagyont és engedéllyel nem rendelkező vállalkozást hatalmazott fel a távhőszolgáltatási tevékenység ellátására,  súlyosan jogsértő módon túllépte hatáskörét.
 
Az ALFA-NOVA Kft. a felmondás jogszerűségét nem ismeri el és szolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz mindaddig, amíg a hatályos engedélyei visszavonásra nem kerülnek, vagy az eszközök elvonásával azt lehetetlenné nem teszik.
 
Dunaújváros, 2015. augusztus 19.
 
 
Horváth István
ügyvezető igazgató

Kapcsolódó dokumentumok:

AN válasz 15 08 19.pdf (ALFA-NOVA Kft. válasz)