Pannon-Kogen Plusz Kft.ALFA-NOVA Bioenergia Kft.

Aktualitások

2015. november 13.
Közlemény
Tájékoztató számlázásról
Tisztelt Szekszárdi Távhőfogyasztóink!

A távhőszolgáltatási díjak számlázásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:

Mint arra a korábbi fogyasztói tájékoztatóinkban is utaltunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a területileg illetékes települési önkormányzat engedélyes, vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.

A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal 2015. szeptember 30. időponttal kelt 5609/2015. határozataival 5609/2015. határozatszámon távhőszolgáltatói- és az 5610/2015. határozatszámon távhőtermelői működési engedélyt adott ki a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére. A határozatokat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. október 01. időponttal vette át, így a közigazgatási eljárásokra vonatkozó törvényi előírások alapján ezen engedélyek az átvétel időpontjától hatályosak. A törvényi előírások visszamenőleges hatályú működési engedély kiadását nem teszik lehetővé, ezért  az ezzel ellentétes tartalmú állítások valótlanok és a távhő-felhasználók tudatos megtévesztésének minősülnek.

A Hivatal által a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére adott 5609/2015.számú távhőszolgáltatói működési engedély III. c) pontja az alábbiakat tartalmazza:

„c) A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a távhőszolgáltatói tevékenységet 2015. augusztus 19-től folytatja, az ezzel kapcsolatos ellenszolgáltatásokra ettől az időponttól jogosult.”

Ezúton is felhívjuk a figyelmüket, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2015. évi XVIII. törvény 12.§.(1) pontjában foglaltak szerint a távhő termelése és szolgáltatása – teljesítményhatár nélkül – engedélyköteles tevékenység. A hivatkozott törvényi szabályozásból adódóan távhőszolgáltatási tevékenységet – beleértve a távhőszolgáltatási díjak számlázását is - kizárólag az arra vonatkozó működési engedély birtokában lehet végezni. A Távhőtörvény előírásai figyelembe vételével a Magyar Energetikai  és Közmű- szabályozási Hivatal 5609/2015. számú határozatának 2015. október 01. időpontot megelőző időszakra vonatkozó részei – azon túl, hogy azok a jogszabály által meg nem engedett és azt sértő módon meghatározott kikötést tartalmaznak - kizárólag a régi és az új engedélyes egymás közötti elszámolása tekintetében irányadóak.

Fentieknek megfelelően a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. október 01. időpontot megelőző időszakra - a tevékenység ellátásához törvényben előírt működési engedélyek hiányában –  nem jogosult távhőszolgáltatási díjak számlázására és beszedésére.

A levelünkben foglaltak figyelembe vételével nyilatkozunk, hogy a 2015. augusztus és szeptember havi távhőszolgáltatási számláinkat jogszerűen bocsátottuk ki.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a bemutatott körülmények ellenére társaságunk a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. működési engedélyeit érintő  jogorvoslati eljárások lezárásáig a szekszárdi távhőfogyasztók részére 2015. augusztus 19 - 2015. szeptember 30. szolgáltatási időszakra kibocsátott számlákra teljesített befizetéseket elkülönítetten kezeli és azok további felhasználása tekintetében az eljárásokat lezáró jogerős határozatoknak megfelelően jár el.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy  jelen időpontig nem került sor a szolgáltató váltástól elválaszthatatlan záró elszámolásra sem, ami az érintett Felhasználók, valamint a régi és az új szolgáltató által közösen dokumentált mérőleolvasás adatai alapján készíthető el, ezért felszólítottuk a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t az engedélyes tevékenység átadás-átvételi eljárásának lefolytatására.

Amennyiben a levelünkben foglaltakkal kapcsolatosan változásra kerül sor, arról Tisztelt Fogyasztóink részére tájékoztatást adunk.

Dunaújváros, 2015. november 04.

Horváth István s.k.

ügyvezető igazgató